Καθημερινά: 09:00 π.μ - 23:00 μ.μ.
Τηλ.: +30 2310 323 201
Καθημερινά: 09:00 π.μ - 23:00 μ.μ.
Τηλ.: +30 2310 323 201
Ευαγγελία Χατζηγιάννη
  • Αρχική
  • Trainer
  • Ευαγγελία Χατζηγιάννη

Ευαγγελία

Χατζηγιάννη

Yoga
Powered by BWEB Networks © Fitness Hall Μαρτίου. All Rights Reserved
λογότυπο ΕΣΠΑ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία